O nás

Cinesnet Pro s.r.o. je firma, která využívá více než dvacetileté zkušenosti a praxi všech pracovníků při budování IT systémů a infrastruktur po celé České republice. Firma postupem času začala velice úzce spolupracovat se všemi nejvýznamnějšími hráči na trhu v IT oboru, což ji přineslo jednak nesmírné zkušenosti, ale také zviditelnění. Disponujeme velmi obsáhlým know-how a komplexní znalostí prostředí, ve kterém se pohybujeme.

V žádném případě nejsme dodavatelé softwaru nebo jeho překupníci. Informatiku vnímáme jako proces a službu. Jde nám především o využití, integraci a přímé začlenění infrastruktur do celkového chodu podniku/společnosti, která bude postupem času získávat zkušenosti. Každá firma má mít pouze jeden systém, který je pro ni nejlépe použitelný, modifikovaný přesně na jejich požadavky a hlavně je unikátní.

Systém musí být schopen kopírovat proces vývoje firmy - pokud tedy firma například ztrácí na svém obratu = náklady na systém se snižují. Naopak pokud se firma rozrůstá a prosperuje, je vidět efektivita práce, zjednodušení zaběhlých procesů, ale také využití nakoupených technologií přímo v praxi. I pro vaši společnost najdeme to nejlepší možné řešení, které zavedeme do praxe.

O každém kroku naši práce je klient předem upozorněn, seznámen s problematikou a také je nedílnou součástí odsouhlasení si ceny poskytování služeb nebo produktů. Po celou dobu plnění projektu je kladen důraz na srozumitelnost, zapojení uživatelů do aktivní práce, ale také zpětná kontrola dosažených výsledků. Při vzájemné spolupráci je vypracováno zadání, kde jsou přesně definovány cíle a přínosy našich služeb zavedených v praxi.

Jsme tedy mladá a dynamická společnost, která si jde za svým cílem, poskytuje klientům ověřená řešení, která přesně vyhovují jejím potřebám. Dodržujeme termíny, pracujeme efektivně, kvalitně a navíc za sebou máme desítky známých klientů, kteří naše služby i nadále využívají.

O nás

Přestože naše historie není nikterak dlouhá, využíváme zkušeností pracovníků, kteří se v tomto oboru pohybují více než dvacet let. Rozhodně nejsme žádní začátečníci!

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Na 100% vyhovíme všem potřebám a nabídneme to nejlepší a nejefektivnější řešení přímo na míru.

Naši klienti

Jedná se především o společnosti, které mají zájem na svém rozvoji, spoluúčastní se návrhu, úrovně a rozsahu celkových prací podle jejich potřeb. V každém detailu vám vyjdeme vstříct.