• Máte zbytečně velký a nepochopitelný informační systém?

  Každá firma je individuální organismus a vyžaduje specifické řešení informačních systémů. U nás vám navrhneme takové řešení, které bude z hlediska vašich potřeb maximálně efektivní.

  efektivita
 • Je váš informační systém komplikovaný a nepřehledný?

  Víme, že každá firma potřebuje pro své fungování exaktní a srozumitelnou zpětnou vazbu. U nás vám navrhneme takové řešení, které vám zpřehlední a zjednoduší informace, které potřebujete znát.

  organizace
 • Nevyznáte se v nabídkách informačních systémů na trhu?

  Často si firmy v rámci informačních služeb nakoupí i to, co vlastně vůbec nepotřebují a pro svou činnost nevyužijí. U nás vám navrhneme i případnou optimalizaci vašich stávajících informačních systémů.

  optimalizace
 • Potřebujete se soustředit
  na to, co umíte?

  V každé firmě hledají cesty, jak ušetřit peníze i čas a mít tak možnost rozvíjet své podnikání. U nás vám navrhneme takové řešení, které vám ušetří spousty peněz i času za provoz předimenzovaného a nepřehledného informačního systému.

  Prosperita

Naše služby

 • 1. Analýza

  V první fázi budeme poznávat vnitřní potřeby podniku, jelikož ty jsou pro další kroky to nejpodstatnější. Budování a rozvoj informatiky je běh na dlouhou trať - proto je nesmysl některý z kroků uspěchat. V závěru to může mít neblahé následky.
  sluzby_analyza
 • 2. Návrh řešení

  Po detailním prozkoumání vstupních analýz provedeme vyhodnocení, na základě kterého zvolíme ty nejlepší produkty. V žádném případě nechceme prodat něco, s čím nebudete spokojeni a nepovede to k jednodušším procesům.
  sluzby_navrh
 • 3. Realizace

  V poslední fázi vytvoříme nabídku, po jejímž odsouhlasení prezentujeme služby v praxi. Následně je implementujeme do vašich zažitých šlépějí. V závěru také vyhodnocujeme s odstupem správně zvolenou strukturu a průběžně ji aktualizujeme, nebo úplně nahradíme.
  sluzby_realizace

Řekli o nás

Když jsem po výběrovém řízení na nového poskytovatele komplexních služeb ICT předložil nejvyššímu vedení společnosti jako vítěze Cinesnet Pro, zeptali se mě, zda-li jsem si vědom své osobní zodpovědnosti. Po ročním vyhodnocení kvality a ekonomické efektivity poskytované služby se mě zeptali, proč jsme tuto změnu neuskutečnili dříve.
Kratičký neoficiální postřeh ze setkání zástupců výkonného managementu k výročnímu zhodnocení působnosti Cinesnet Pro.

O nás

Přestože naše historie není nikterak dlouhá, využíváme zkušeností pracovníků, kteří se v tomto oboru pohybují více než dvacet let. Rozhodně nejsme žádní začátečníci!

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Na 100% vyhovíme všem potřebám a nabídneme to nejlepší a nejefektivnější řešení přímo na míru.

Naši klienti

Jedná se především o společnosti, které mají zájem na svém rozvoji, spoluúčastní se návrhu, úrovně a rozsahu celkových prací podle jejich potřeb. V každém detailu vám vyjdeme vstříct.