Nabízíme

Svým klientům nabízíme ověření řešení v praxi, dlouholeté zkušenosti v celé České republice a také zavedené procesy, které vedou k zefektivnění práce a tím pádem i větší prosperitu pro firmu jako celek.

Poznávání procesů

Jako první je prováděno poznávání procesů, které jsou v podniku použity - následuje zhodnocení a analýza stávajících používaných technologií. Zjistíme-li, zda jsou zažité špatné kroky při organizování práce a celkové koordinaci firemních věcí - zakročíme a aplikujeme naše osvědčená řešení, které vám v každém případě pomohou.

Realizace

Může se jednat pouze o analýzu, nebo také poskytnutí rámcových služeb či služeb jakého- koliv rozsahu, až po vybudování vlastní out- sourcingové společnosti. Všechny tyto služby jsme vám schopni předvést názorně v praxi na reálných příkladech.

Informační systém

Podnikový informační systém je pro každou společnost unikátní. Je schopen kopírovat a přizpůsobovat se dění a vývoji v podniku. Dále je schopen podpořit restrukturalizační a organizační změny v organizacích.

Zadavatel si sám dle návrhu určuje míru, úroveň, rozsah a intenzitu požadované služby nebo produktů.

Jsme schopni Vám poskytnout tyto služby:

  • dodávka integrovaného řešení, které je upraveno na striktní požadavky zákazníka,
  • analýzu, návrhy řešení a případnou realizaci dalších dílčích částí podsystémů, - analýzu a vyhodnocení jednorázových i opakovaných nákladů, včetně návrhů možných úspor, - řízení a zavádění celých projektů včetně zabezpečení projektů a provedení kabeláže, - analýzu, projekci a podporu zákazníka před, během a také po zavedení aplikačního a systémového software,
  • poskytování komplexních systémových a užitečných školení pro zákazníky,
  • sledování rozvoje hardware, dodávka hardware a také poskytování nezbytného spotřebního materiálu,
  • komplexní zabezpečení při budování, restrukturalizaci nebo redukci IT oddělení.

 

O nás

Přestože naše historie není nikterak dlouhá, využíváme zkušeností pracovníků, kteří se v tomto oboru pohybují více než dvacet let. Rozhodně nejsme žádní začátečníci!

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Na 100% vyhovíme všem potřebám a nabídneme to nejlepší a nejefektivnější řešení přímo na míru.

Naši klienti

Jedná se především o společnosti, které mají zájem na svém rozvoji, spoluúčastní se návrhu, úrovně a rozsahu celkových prací podle jejich potřeb. V každém detailu vám vyjdeme vstříct.